Конкурс на заміщення вакантних посад

Найближчі вистави

Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр ляльок» відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, затвердженого Наказом Міністерства культури України 01.07.2016 р. № 497, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Артист-ляльковод другої категорії

Кваліфікаційні вимоги:
- повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр,
молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

Спеціальні кваліфікаційні вимоги: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах; володіння технікою ляльковедення.

Артист-ляльковод першої категорії

Кваліфікаційні вимоги:
- повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
- для магістра — без вимог до стажу роботи;
- для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста-ляльковода (театру ляльок) другої категорії не менше 2 років;
- для бакалавра — не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру; добре володіння технікою ляльковедення.

Артист-ляльковод, провідний майстер сцени

Кваліфікаційні вимоги:

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації;

- стаж роботи за професією артиста-ляльковода (театру ляльок) вищої категорії не менше 5 років

Спеціальні кваліфікаційні вимоги: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; досконале володіння технікою ляльковедення; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

Завідувач художньо-постановочної частини

Кваліфікаційні вимоги:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 3 років.

Претенденти на цю посаду повинні знати: організацію творчо-виробничого процесу; основи економіки і планування; техніку і технологію виготовлення декорацій, меблів, реквізиту, тощо; властивості та специфіку фактури матеріалів, що застосовуються у театральному виробництві; правила зберігання і транспортування декорацій; досвід роботи українських і світових закладів у галузі декораційного мистецтва, театральної техніки і технології; специфіку творчої роботи; основи бухгалтерського обліку і звітності; економіку та організацію праці та управління виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

Звукооператор

Кваліфікаційні вимоги:

- базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст);

- для бакалавра — без вимог до стажу роботи;

- для молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж аналогічної за характером

роботи не менше 3 років.

 

Претенденти на вакантні посади повинні подати наступні документи:

- заяву про участь в конкурсі у довільній формі;
- особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію трудової книжки (за наявності);
- копію документа про освіту за відповідною спеціальністю;
- творче резюме, портфоліо;

Документи приймаються до 12 жовтня 2020 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-а, каб. 402

Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 13 жовтня 2020 р. об 11.00 в приміщенні театру.

Телефони для довідок: (044) 278 05 66